Mở lối ra cho 14.000 ha đất vướng quy hoạch

Mở lối ra cho 14.000 ha đất vướng quy hoạch

(PL)- Từ phản ánh của báo, lãnh đạo TP.HCM đã có những chỉ đạo rà soát, xử lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.
Đang hiển thị 2201645673509662010.