Vàng mười Olympic của Hoàng Xuân Vinh

Vàng mười Olympic của Hoàng Xuân Vinh

(PL)- Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã liệt kê tám trường hợp đoạt HCV tại Olympic Rio và gọi đấy là những “HCV điểm” của các quốc gia đang nỗ lực vươn lên tầm cao Olympic.
Đang hiển thị 2201645673509662010.