BMW sẽ cho khởi động xe ô tô bằng iPhone

BMW sẽ cho khởi động xe ô tô bằng iPhone

(PLO)- Tính năng mới cho phép người sử dụng BMW dùng iPhone mở khóa và khởi động xe của họ.
Đang hiển thị 2201645673509662010.