Intel phát triển nhiều lĩnh vực mới trong năm 2016

Intel phát triển nhiều lĩnh vực mới trong năm 2016

(PLO) - Năm 2016 sẽ đánh dấu sự bùng nổ về các thiết bị siêu nhỏ, thời đại của Internet của vạn vật (IoT).