Quận 8 thông tin về dự án ở khu vực cảng Phú Định

Quận 8 thông tin về dự án ở khu vực cảng Phú Định

(PLO)- UBND quận 8 cho biết các thông tin không chính xác có khả năng gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.