TikTok, Viber, Spotify và hàng loạt ứng dụng đang gặp sự cố

TikTok, Viber, Spotify và hàng loạt ứng dụng đang gặp sự cố

(PLO)- Một số ứng dụng và dịch vụ phổ biến bao gồm TikTok, Spotify, Pinterest, Viber... hiện đang gặp sự cố nghiêm trọng trên iPhone.
Đang hiển thị 2201645673509662010.