Hãy gỡ 40 ứng dụng độc hại sau khỏi smartphone

Hãy gỡ 40 ứng dụng độc hại sau khỏi smartphone

(PLO)- Các nhà nghiên cứu thuộc công ty bảo mật Check Point vừa phát hiện ra một loại phần mềm độc hại mới, nằm ẩn bên trong hơn 40 ứng dụng trên Google Play.