Cách chia sẻ tài khoản Netflix, Spotify không cần mật khẩu

Cách chia sẻ tài khoản Netflix, Spotify không cần mật khẩu

(PLO)- DoNotPay cho phép người dùng chia sẻ tài khoản Netflix, Spotify, Disney+... với bạn bè mà không cần cung cấp mật khẩu.