5 hướng quản trị giúp doanh nghiệp thoát hiểm thời COVID-19

5 hướng quản trị giúp doanh nghiệp thoát hiểm thời COVID-19

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và đưa ra những phương án ứng phó tốc độ và hiệu quả thời COVID-19.

Đừng ép hộ bán phở, bún bò… lên doanh nghiệp

Đừng ép hộ bán phở, bún bò… lên doanh nghiệp

(PL)- Việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp phải dựa trên sự tự nguyện.
Đang hiển thị 2201645673509662010.