Áp dụng công nghệ để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Việt

Áp dụng công nghệ để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản Việt

(PLO)- GrabConnect là dự án nhằm kết nối nông sản và đặc sản địa phương đến người tiêu dùng khắp cả nước thông qua việc ứng dụng công nghệ. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.