Hướng dẫn cài VssID - BHXH số phiên bản mới đa năng

Hướng dẫn cài VssID - BHXH số phiên bản mới đa năng

(PLO)- Ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số phiên bản mới bổ sung nhiều tính năng mới ưu việt, tiện dụng hơn cho người dùng.

Hà Văn Thắm xin chịu tội thay thuộc cấp

Hà Văn Thắm xin chịu tội thay thuộc cấp

(PL)- Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Hà Văn Thắm nói: “Mong HĐXX xem xét, tha cho các đồng nghiệp của bị cáo, họ chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi gì cả...”.