1 phụ nữ 62 tuổi hoạt động chống phá nhà nước bị bắt

1 phụ nữ 62 tuổi hoạt động chống phá nhà nước bị bắt

(PLO)- Bà Phi tham gia một tổ chức phản động rồi chia sẻ các bài viết, video clip, hình ảnh có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.