Tuổi đời để được hưởng lương hưu là bao nhiêu?

Tôi có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí là 22 năm, trong đó 20 năm ba tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.