3D-Secure - công nghệ bảo mật an toàn cho giao dịch thẻ

3D-Secure - công nghệ bảo mật an toàn cho giao dịch thẻ

(PLO)- 3D-Secure là một lớp bảo vệ tăng cường, sử dụng công nghệ bảo mật an toàn cho các chủ thẻ Vietcombank khi giao dịch trực tuyến.

Trung Quốc dọa 'xử lý nghiêm' các nhà báo Hàn Quốc

Trung Quốc dọa 'xử lý nghiêm' các nhà báo Hàn Quốc

(PLO) - Các nhà báo Hàn Quốc có thể chịu hình phạt từ phía Trung Quốc.
Đang hiển thị 2201645673509662010.