Gỡ bỏ phong tỏa siêu thị Big C Đồng Nai trước hạn

Gỡ bỏ phong tỏa siêu thị Big C Đồng Nai trước hạn

(PLO)- Siêu thị Big C Đồng Nai được gỡ bỏ phong tỏa trước thời hạn cách ly theo quy định.