Ứng dụng tính thời gian các cặp đôi đã yêu nhau

Ứng dụng tính thời gian các cặp đôi đã yêu nhau

(PLO) - Ứng dụng dưới đây sẽ cho bạn biết khoảng thời gian bạn người người ấy đã yêu nhau, cũng như đánh dấu các sự kiện quan trọng của đời bạn.