Cách đăng nhập nhiều tài khoản Messenger cùng lúc

Cách đăng nhập nhiều tài khoản Messenger cùng lúc

(PLO) - Thay vì phải cài đặt nhiều ứng dụng riêng lẻ, bạn chỉ cần sử dụng Rambox, All-in-One Messenger… để đăng nhập nhiều tài khoản và quản lý tất cả mọi thứ tại một chỗ.