Thao tác không thể bỏ qua khi mua iPhone cũ

Thao tác không thể bỏ qua khi mua iPhone cũ

(PLO)- Khi mua iPhone cũ, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ, tuy nhiên, đi kèm theo đó vẫn có những rủi ro nhất định, đặc biệt là iCloud.