Nhiều sản phẩm made in Vietnam cháy hàng tại sự kiện Amazon Prime Day 2021

Nhiều sản phẩm made in Vietnam cháy hàng tại sự kiện Amazon Prime Day 2021

(PLO)- Amazon Prime Day 2021 đã trở thành sự kiện mua sắm lớn nhất từ trước đến nay dành cho các doanh nghiệp của bên thứ ba, giúp họ đạt mức tăng trưởng ấn tượng.