Nhiều bệnh viện kiểm soát nhiễm khuẩn chưa tốt

Nhiều bệnh viện kiểm soát nhiễm khuẩn chưa tốt

 
(PL)- Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM vừa có báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý môi trường y tế tại 103 bệnh viện (BV) trên địa bàn TP.HCM năm 2015. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.