Đưa công nghệ giải quyết kẹt xe

Đưa công nghệ giải quyết kẹt xe

(PL)- Ứng dụng công nghệ thông minh vào quản lý giao thông là giải pháp cần thiết để giảm tải tình trạng kẹt xe như hiện nay.