Cách bật tính năng tiết kiệm dữ liệu trên YouTube

Cách bật tính năng tiết kiệm dữ liệu trên YouTube

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 25-4, YouTube đã bổ sung thêm một số tùy chọn mới, hỗ trợ người dùng tiết kiệm dữ liệu khi xem video. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.