Tính năng này sẽ giúp kéo dài thời lượng pin trên Windows 11

Tính năng này sẽ giúp kéo dài thời lượng pin trên Windows 11

(PLO)- Trong bản cập nhật Windows 11, Microsoft đã bổ sung thêm tính năng Dynamic Refresh Rate (DRR), giúp tự động thay đổi tốc độ làm mới của màn hình để kéo dài thời gian lượng pin laptop.