Đoạn tin nhắn khiến iPhone tê liệt

Đoạn tin nhắn khiến iPhone tê liệt

(PLO)- iPhone sẽ bị đơ nếu chẳng may người dùng nhấp vào đoạn tin nhắn có tên gọi chaiOS. Làm thế nào để khắc phục tình trạng trên?
Đang hiển thị 2201645673509662010.