Phần mềm độc hại lây nhiễm trên 36,5 triệu smartphone

Phần mềm độc hại lây nhiễm trên 36,5 triệu smartphone

(PLO)- Mới đây, công ty bảo mật Checkpoint đã phát hiện ra 41 ứng dụng độc hại trên Google Play, tích hợp sẵn tính năng tự động nhấp quảng cáo và tạo ra doanh thu cho tội phạm mạng.