VCCorp bị nhóm tội phạm chuyên nghiệp nhận tiền để tấn công

VCCorp bị nhóm tội phạm chuyên nghiệp nhận tiền để tấn công

Theo nhận định của lực lượng chức năng, thủ phạm tấn công VCCorp không phải là một vài cá nhân có mục đích phá hoại đơn thuần mà là một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, thực hiện tấn công theo đơn đặt hàng.