VNPT HIS - bước đột phá trong y tế số

VNPT HIS - bước đột phá trong y tế số

(PLO)- Việc ứng dụng phần mềm VNPT HIS đã tăng thời gian phục vụ bệnh nhân ở các khâu tiếp nhận, nhập viện, thanh toán... lên 25% so với trước.
Đang hiển thị 2201645673509662010.