Năm 2020 được coi là năm chuyển đổi số quốc gia

Năm 2020 được coi là năm chuyển đổi số quốc gia

(PLO)- Tại Việt Nam, năm 2020 được coi là năm Chuyển đổi số quốc gia, tiền đề để tiến tới một Việt Nam số, nhất là trong bối cảnh vực dậy kinh tế hậu COVID-19.