Những doanh nghiệp nào dễ bị tống tiền nhất?

Những doanh nghiệp nào dễ bị tống tiền nhất?

(PLO)- Công nghiệp nhẹ, tài chính, truyền thông và công nghệ... là những ngành nghề dễ bị dính mã độc tống tiền ransomware. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.