Ứng dụng công nghệ "thay đổi hoặc chết"

Ứng dụng công nghệ "thay đổi hoặc chết"

(PLO) - Với ngành công nghiệp mà mỗi mili giây đều được tính, chúng ta cần phải nắm vững sức mạnh của việc chuyển đổi số để chiến thắng.