Microsoft cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng PrintNightmare

Microsoft cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng PrintNightmare

(PLO)- Vừa qua, Microsoft đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng PrintNightmare, ảnh hưởng đến rất nhiều người dùng Windows.