Shopee đạt kỷ lục hơn 1 triệu đơn hàng trong 72 giờ mua

Shopee đạt kỷ lục hơn 1 triệu đơn hàng trong 72 giờ mua

 
(PLO) - Shopee trở thành sàn thương mại điện tử đầu tiên ở Việt Nam đạt kỷ lục hơn 1 triệu đơn hàng trong 72 giờ.