Tổng điều tra dân số và nhà ở phát sinh lỗi đồng bộ dữ liệu

Tổng điều tra dân số và nhà ở phát sinh lỗi đồng bộ dữ liệu

(PL)- Theo Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở TP.HCM, trong quá trình tổng điều tra tại TP, điều tra viên thực hiện thu thập thông tin tại các hộ còn gặp khó khăn do phát sinh lỗi trong quá trình đồng bộ dữ liệu.

Ngày đầu công bố kết quả thi, không xảy ra nghẽn mạng

Ngày đầu công bố kết quả thi, không xảy ra nghẽn mạng

(PLO)- Hiện tại đã có hơn 50 Cụm thi công bố kết quả điểm thi THPT quốc gia 2016, tình trạng tắc nghẽn mạng không xảy ra như năm ngoái.
Đang hiển thị 2201645673509662010.