Google Meet và Microsoft Teams thu thập dữ liệu người dùng?

Google Meet và Microsoft Teams thu thập dữ liệu người dùng?

(PLO)- Theo Consumer Reports, Google Meet, Microsoft Teams và WebEx có thể thu thập nhiều dữ liệu nếu người dùng đồng ý các chính sách bảo mật.