Oracle ra mắt cơ sở dữ liệu tự động đầu tiên trên TG

Oracle ra mắt cơ sở dữ liệu tự động đầu tiên trên TG

(PLO)- Dịch vụ mới có hiệu suất cao, cùng khả năng bảo mật và tính khả dụng nhưng chi phí chỉ bằng một nửa so với Amazon Web Services.
Đang hiển thị 2201645673509662010.