Hồ sơ Panama: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt

Hồ sơ Panama: Rà soát dữ liệu chuyển tiền của người Việt

(PL)- Ngân hàng Nhà nước giao các đơn vị chức năng rà soát theo dõi thông tin liên quan đến hồ sơ Panama.

Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong 'Hồ sơ Panama'

Ngành thuế sẽ kiểm tra thông tin người Việt trong 'Hồ sơ Panama'

Dữ liệu "Hồ sơ Panama" vừa được công bố tối 9-5 đã chỉ rõ từng cá nhân, doanh nghiệp có liên quan tới vụ việc này trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.

Hồ sơ Panama: Kẻ ủng hộ, người phản bác

Hồ sơ Panama: Kẻ ủng hộ, người phản bác

(PLO)- 11,5 triệu tập tin rò rỉ liên quan đến khoảng 140 nhà lãnh đạo của hơn 50 quốc gia.
Đang hiển thị 2201645673509662010.