Smartphone 5G đầu tiên trên thế giới hỗ trợ DSS

Smartphone 5G đầu tiên trên thế giới hỗ trợ DSS

(PLO)- DSS là công nghệ giúp các nhà mạng chia sẻ cơ sở hạ tầng, tận dụng các mạng 4G hiện có để cung cấp các dịch vụ 5G cho người dùng.

Đang hiển thị 2201645673509662010.