Nhiều app khai báo y tế khiến người dân nhiễu loạn

Nhiều app khai báo y tế khiến người dân nhiễu loạn

(PLO)- Ngoài ứng dụng khai báo y tế chính thức được khuyến nghị toàn dân sử dụng, hiện có rất nhiều ứng dụng tương tự. 
Đang hiển thị 2201645673509662010.