Có nên che chắn cục nóng máy lạnh khi để ngoài trời?

Có nên che chắn cục nóng máy lạnh khi để ngoài trời?

(PLO)- Nhiều người dùng vì muốn bảo vệ tốt hơn cho cục nóng máy lạnh nên đã làm mái vòm hoặc che chắn rất kỹ. Có nên hay không?
Đang hiển thị 2201645673509662010.