Đại sứ cứu 60.000 USD bị tin tặc lừa

Đại sứ cứu 60.000 USD bị tin tặc lừa

(PL)- Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ thành công một doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi vố lừa đảo tín dụng của tin tặc nước ngoài.