Đồng Nai sẽ tiếp tục tiêm 500 ngàn liều vaccine cho dân

Đồng Nai sẽ tiếp tục tiêm 500 ngàn liều vaccine cho dân

(PLO)- Dự đến ngày 17-9 sẽ tiêm vaccine cho khoảng 1,9 triệu dân Đồng Nai từ 18 tuổi trở lên trong tổng số khoảng 2,3 triệu dân từ 18 tuổi trở lên.

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

Điều kiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất

(PLO)- Người lao động đã đóng đủ BHXH và đơn vị giảm 15% người lao động so với tháng 4-2021 là hai điều kiện được tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.