Dân đang khóc ròng vì lô cốt

Dân đang khóc ròng vì lô cốt

(PL)- Các lô cốt tại quận 8 (TP.HCM) được dựng lên để thi công dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ.
Đang hiển thị 2201645673509662010.