Đăng status, nhắn tin Facebook bằng não

Đăng status, nhắn tin Facebook bằng não

(PL)- Mới đây, Facebook đã công bố một dự án bí mật do phòng nghiên cứu Building 8 thực hiện với sự tham gia của hơn 60 nhà khoa học và kỹ sư nổi tiếng.
Đang hiển thị 2201645673509662010.