Người dân nên nộp phạt, đăng kí xe ở đâu khi có dịch COVID-19?

 Người dân nên nộp phạt, đăng kí xe ở đâu khi có dịch COVID-19?

(PLO)- CSGT TP.HCM khuyến khích người dân đăng kí xe, nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.