Thiết lập các luồng xanh giữa TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…

Thiết lập các luồng xanh giữa TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương…

(PLO)- TP.HCM và các tỉnh xung quanh phải có những kịch bản để đảm bảo các luồng xanh được hoạt động, tránh gây thiệt hại quá mức với nền kinh tế.

Chậm tiến độ, đường sắt Cát Linh – Hà Đông tăng chi phí 7,8 triệu USD

Chậm tiến độ, đường sắt Cát Linh – Hà Đông tăng chi phí 7,8 triệu USD

(PLO)- Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông không thể hoàn thành đúng tiến độ, nên phải kéo dài thời gian thực hiện, làm tăng chi phí hợp đồng tư vấn giám sát khoảng 7,835 triệu USD.