25% mạng lưới Wi-Fi trên thế giới dễ bị tấn công

25% mạng lưới Wi-Fi trên thế giới dễ bị tấn công

(PLO)- Theo số liệu của Kaspersky Lab, cứ bốn điểm phát Wi-Fi thì sẽ có một điểm dễ bị tấn công.