Phụ kiện độc giúp giảm nhiệt độ điện thoại

Phụ kiện độc giúp giảm nhiệt độ điện thoại

(PLO)- Nhiệt độ cao sẽ khiến điện thoại nhanh hết pin, tuy nhiên, bạn có thể hạn chế tình trạng này bằng phụ kiện sau đây.