Đề xuất phương án mới về điều chỉnh giá xăng

Đề xuất phương án mới về điều chỉnh giá xăng

(PLO)- Nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào thị trường bán lẻ xăng dầu trong nước nhưng vốn sở hữu không được quá 35%.

 

Đang hiển thị 2201645673509662010.