Cách tìm kiếm hơn 50.000 điểm bán hàng thiết yếu bằng Zalo

Cách tìm kiếm hơn 50.000 điểm bán hàng thiết yếu bằng Zalo

(PLO)- Chỉ sau một thời gian ngắn đã có hơn 50.000 điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu trên Zalo, góp phần giải quyết nhu cầu lương thực, thuốc men cho nhiều người trong giai đoạn dịch bệnh.