Các anh đã hóa thân cùng sóng nước đại dương...

Các anh đã hóa thân cùng  sóng nước đại dương...

(PL)- 25 năm qua, kể từ ngày Nhà nước ta thành lập Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ trên thềm lục địa phía nam.
Đang hiển thị 2201645673509662010.